namaz
namaz
namaz blog

İMANIN ŞARTLARI

İmanın şartları, 6 tanedir. İmanın şartları aşağıda tek tek açıklanmıştır. İmanın, belli altı şeye inanmak olduğunu, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" bildirmiştir.

Allah’a imanın geçerli olabilmesi için de şu altı şarta eksiksiz olarak iman edilmesi gereklidir.

"Ey inananlar! Allah’a, rasulüne, rasulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır." 


İmanın Şartları:


1- Allah'a inanmak

2- Meleklere inanmak

3- Kitaplara inanmak

4- Peygamberlere inanmak

5- Ahiret hayatına inanmak

6- Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak

 

İmanın şartlarını islamın şartları ile karıştırmamak gerekir. İmanın şartlarında Allah'a inanan herkesin, müslüman olsun olmasın inanması gereken şartlarıdır. Bir kişi yukarıdaki 6 şartıda inanıyorsa iman etmiş olur ama bu kişilerin hepsine müslüman diyemeyiz. Müslümanlığın şartlarını yerine getirebilmek için dinimiz İslam'ın şartlarına inanmamız ve uymamı gerekir.

İslamın şartıda 5 tanedir, bu şartları yine sayfamızdan bakabilir ve öğrenebilirsiniz: İslamın şartları


"Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, 77. Ayet)
REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.