namaz
namaz
namaz blog

AYETEL KÜRSİ

Ayetel Kürsi bir sure değildir. Bakara suresin de 255. ayettir. Ayette geçen kürsi tabirinden dolayı bu ismi almıştır.

Ayetel Kürsi her ne kadar bir sure olmasada namazlarda, tesbihlerde okunabilir.

Ayetel Kürsi'nin Fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (S.a.v.) bazı ashabına:

''Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.'' buyurmuşlardır.

 

Ayetel Kürsi'nin Sesli Okunuşu

 

Ayetel Kürsi'nin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

 

Ayetel Kürsi'nin Arapçası

ayetel kürsi

 

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;

"Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar." (Hakim)

"Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur." (Nesai)


Ayetel Kürsi okunuşu ve anlamı

Ayetel Kürsi kelime anlamı

Ayetel Kürsi'nin farklı hafızlardan sesli okunuşları

Ayetel Kürsinin faziletleri

Ayetel Kürsi ne zaman okunur

Ayetel Kürsi sure mi?

"Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, 77. Ayet)
REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.