namaz
namaz
namaz blog

NAMAZ HADİSLERİ

-Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. [Taberani]

-Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur. [Beyheki]

-Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. [Taberani]

-Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. [İ.Ahmed]

-Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım" [Hâkim]

-Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. [Gunye]

-Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir. [Buhari]

-Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. [Taberani]

-Namaz kılmayanın dini yoktur. [İbni Nasr]

-Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. [Taberani]

-Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur. [Bezzar]

-İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir. [İbni Neccar]

-Sıkıntıda duasının kabul edilmesini isteyen, rahat zamanında çok dua etsin. [Tirmizi]

-Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır. [Ebu Nuaym]

-Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. [Nesai]

-Cenneti isteyip de, Allah’ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır ve Cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar. [Beyheki]

-Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkânına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkiyle yerine getirmez. [Vesilet-ün Necat]

-Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez. [Vesilet-ün Necat]

-Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. [Müslim]

-Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır. [Miftah-ul-Cenne]

-Cennetin anahtarı namazdır. [Darimi]

-En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. [Ebu Davud]

-Kalk namaz kıl, namaz elbette şifadır. [İ.Ahmed, İ.Mace]

-Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider. [Hâkim]

-Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, (yani Ehl-i sünnet olan) ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır. [İ.Nâsiruddin]

 

Kuran-ı Kerim’de namaz ile ilgili bir çok ayet bulunmaktadır. Namazla ilgili ayetlerin hangi surede geçtiklerini, kaç tane ayet olduğunu ve hangi ayette bulunduklarını Namaz İle İlgili Ayetler sayfamızda topladık.

"Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz." (Hac Suresi, 77. Ayet)
REKLAM
DİNİ BİLGİLER
BİLGİ

Namazsitesi.com
temel namaz bilgilerinin yer aldığı, güvenilir dini kaynaklar ışığında oluşturulmuş bir web sitesidir.